Ostupoliitika

Beschaffungspolitik

Meie toodete edu turul on tihedalt seotud kvaliteediga ning see on tähtis osa ka meie eesmärgist, pakkuda klientidele järjest paremat kvaliteeti, mida nad meilt ootavad. Kuna konkurents muutub pidevalt tihedamaks nii riigisisestel kui ka rahvusvahelistel turgudel, on kvaliteet seda enam otsustav faktor.

Oma sisseostustrateegia piirides ja vastavalt ettevõtte motole „Immer besser” otsime koostööd tarnijatega, kes jagavad meiega kvaliteedifilosoofiat ja kes on huvitatud ärisuhetest üle maailma kodumasinate valdkonnas tegutseva ettevõttega.

Me tunneme, et meil ei ole kohustused ainult meie töötajate ja klientid ees, vaid ka meie tarnijate ja avalikkuse ees. Meie suhted tarnijatega peavad olema tulemusele orientieeritud, usaldusväärsed ja pikaajalised.

Eeldused selleks on kindel kvaliteedisüsteem standardi DIN ISO 9000 jne järgi, keskkonnasäästlik tegevus standardi DIN EN ISO 14001 järgi, meie vajaduste tähtaegadest kinni pidav ja paindlik täitmine, nagu ka innovatiivsus ja kaasabi tehniliste lahenduste väljatöötamisel.

Miele kui vastutusest teadlik, eetiliselt korrektne ja jätkusuutlikult kauplev ettevõte järgib oma tarnijatega suhtlemisel ühtset meetodit ja pöörab tähelepanu rahvusvahelisest standardist Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org) ning ootab seda ka tarnijatelt. Standard põhineb paljudel rahvusvahelistel inimõigustel, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kõikidel põhikonventsioonidel, inimõiguste ülddeklaratsioonil ja ÜRO laste õiguste konventsioonil.