Taastamisfunktsioon

Kogemata väljalülitamine ei põhjusta probleeme
Te lülitasite pliidiplaadi kogemata välja, aga märkasite seda kohe. Kui te pliidiplaadi 10 sekundi jooksul uuesti sisse lülitate, on kõik võimsuseastmed ja ajaseadistused saadaval sellisena, nagu te need varem seadistasite. Saate toiduvalmistamist takistamatult jätkata.
* Varustatus sõltub mudelist