Ülevaade kõigist toote eelistest

Tööpinna sisse tõmmatavad süsteemid
Toote eelised

"Made in Germany" käsitöö

Iga Miele õhupuhasti on unikaalne
Peaaegu kõiki Miele majast pärit õhupuhasteid arendatakse Arnsbergis ja toodetakse enamjaolt käsitööna. Iga õhupuhasti on ainukordne. Igas valmimisetapis tehakse mingil määral käsitööd: painutamine, keevitamine ja lihvimine. Töötajate pühendumusel, nende oskusteabel, loomingulisusel ja kõrgel võimekusel on Miele turupositsioonil suur tähtsus.
* Varustatus sõltub mudelist