Ülevaade kõigist toote eelistest

Tööpinna sisse tõmmatavad süsteemid
Toote eelised

Turvaväljalülitus

Alati õige valik
10 tunni möödudes lülitub õhupuhasti automaatselt välja. Ka vale käsitsemise korral on tagatud kõrge ohutus.
* Varustatus sõltub mudelist