Ülevaade kõigist toote eelistest

Toote eelised Miele originaal-tolmukottide puhul
Toote eelised

Hügieeniline vahetus

Tolmukoti hügieeniliseks vahetuseks
Selleks et vahetamisel ei pääseks tolmu välja, sulgub kott automaatselt seadme avamisel.
* Varustatus sõltub mudelist