Ettevõtte areng

Geschäftsentwicklung

Ettevõtte areng

30. juunil 2018. aastal lõppenud majandusaastal 2017/2018 oli ettevõtte käive 4,1 miljardit eurot. See vastab juurdekasvule 167 miljonit eurot ehk 4,3%. Oma koduturul Saksamaal kasvas ettevõte 1,21 miljardini (kasv 2,4%). Miele grupis töötab üle maailma 20 098 inimest, nendest 11 225 Saksamaal (seisuga 30. juuni 2018).

Miele Group turnover
Miele Group workforce