Ettevõtte areng

Geschäftsentwicklung

Ettevõtte areng

2018/2019. majandusaastal, mis lõppes 30. juunil, oli ettevõtte müügikäive 4,16 miljardit eurot. See tähendab 59,7 miljoni euro ehk 1,5% suurust kasvu. Saksamaal oli käive 1,2 miljardit eurot. Miele kontsernis töötab üle maailma 20 221 inimest, neist 11 038 Saksamaal (30. juuni 2019 seisuga).

Miele Group turnover
Miele Group workforce