Teenindus

  • "Miele Professional" annab ette standardi, ka teeninduses. Nõustame teid meeleldi.

    Kontakt

Nii plaanimise, ennetava hoolduse ja korrashoiu või varuosadega varustamise puhul.
"Miele Professional" teenindusel on igale väljakutsele optimaalne lahendus.
Meie tehnikud teevad teie seadmed kiiresti korda. Klienditeeninduse sõidukites on olemas optimeeritud varuosade varu ja töövaldkonnale kohandatud töökojavarustus. See tagab parima võimaliku töökindluse, et äritegevus kulgeks tõrgeteta.

Kasutusjuhendid


Sisestage kas oma toote nimetus, nt PWM 507, või seerianumber.


Toote nimetus:
Seerianumber:
Seerianumber kasutusjuhendist:

Sisestage siia otsitava kasutusjuhendi materjalinumber.