Sobiv valik igale ruumilahendusele

Ekstraheerimisrežiim
Väljatõmberežiimiga õhupuhastid tõmbavad keetmisauru sisse ja filtreerivad rasvafiltri abil rasvaosakesed välja. Filtreeritud õhk juhitakse väljatõmbetoru kaudu köögist õue. Filtreeritud väljatõmbeõhuga juhitakse köögist välja ka lõhnad ja üleliigne õhuniiskus. Väljatõmbeõhu väljajuhtimiseks peab õhupuhastitel olema seina läbiviik või katuse väljalase. Samal ajal tuleb sisse juhtida värske õhk, näiteks lahtise akna kaudu. Väljatõmbeõhurežiimis õhupuhasti on eriti soovituslik gaasikeeduvälja kohal ning fritüüri, grilli ja vokki sageda kasutamise korral. Need seadmed tekitavad suure kuumus-, rasva- ja aurukoormuse, mis eemaldatakse kõige tõhusamalt väljatõmbeõhu režiimis. Lisaks tagab gaasikeeduväljale vajalik õhu juurdevool põlemiseks vajaliku hapniku.
Väljatõmberežiim välise ventilaatoriga
Väljatõmberežiimi on võimalik kombineerida välise ventilaatoriga, mis asub väljaspool õhupuhastit, näiteks on paigaldatud maja välisseinale või katusele. Väline ventilaator võimaldab koondada müra kohta, kus see teid vähem segab. Nii viiakse õhupuhasti tekitatud müra miinimumini. Mürataseme oluliseks vähendamiseks on soovitatud vähemalt 5–7 m pikkune väljalasketoru. Välise ventilaatori kasutamise võimalus oleneb köögi ruummilistest iseärasustest, väljatõmbetoru konstruktsioonist ja õhupuhastist.
Retsirkulatsioonirežiim
Ringleva õhu režiimiga õhupuhastid püüavad kinni toiduvalmistamisel tekkiva auru ning filtreerivad eri filtrikihtide abil rasva- ja lõhnaosakesed välja. Puhastatud õhk lastakse tagasi ruumi. Nii ringleb õhk kinnises ruumis. Ringleva õhuga õhupuhastite puhul pole vaja toruühendusi, avausi seinas ega väljalaskeavasid katuses. Seega on neid võrreldes väljapuhkega õhupuhastajatega lihtsam paigaldada ja tihti pole ka muud võimalust (nt kõrghooned). Elektrilise pliidiplaadi kohale paigaldamiseks sobib ringleva õhuga õhupuhasti hästi. Gaasipliidiplaadi kohale, kus tekib palju kuumust, tuleks võimaluse korral paigaldada siiski väljapuhkega õhupuhasti.
* Varustatus sõltub mudelist