Andmekaitse / Küpsised

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Head kasutajad!

Kasutame võimalust, et jagada teiega teavet andmekaitse kohta, mis on seotud meie veebi- ja mobiilipakkumistega, milleks on:

 • meie veebileht: www.miele.ee
 • meie veebipood: shop.miele.ee
 • samuti kõik rakendused iOS-i ja Androidi jaoks

Eessõna

Miele SIA Eesti filiaal, reg-nr 12128751, aadress: Kesk-Ameerika tn 7-1, EE-10122 Tallinn kui nende veebipakkumiste vastutav andmetöötleja  (edaspidi „Miele“), vastutame teie kui meie pakkumiste kasutaja isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Meie kontaktandmed:

Miele SIA Eesti filiaal

Kesk-Ameerika tn 7-1,

EE-10122 Tallinn, Eesti

E-posti aadress: privacy@miele.ee

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid ainult kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide, selle privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid, milliseid isikuandmeid me töötleme seoses oma veebi- ja mobiilipakkumistega teile, mis eesmärgil me seda teeme ja millistel õiguslikel alustel on see lubatud.

Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kirjutage aadressil privacy@miele.ee

Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastamata füüsilise isikuga. Füüsilist isikut tuvastatakse otseselt või kaudselt eelkõige kordumatu tunnuse abil, milleks on nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, samuti või üks või mitu eritunnust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti. See hõlmab kogu teavet teie identiteedi kohta (nt teie nimi, e-posti aadress või postiaadress, teie kliendinumber ja veebiidentifikaatorid). Samas andmed, mida ei ole võimalik seostada teie identiteediga (nt võrgukasutajate arv), ei ole isiku tuvastamist võimaldavad andmed.

Te võite kasutada meie veebi- ja mobiilipakkumisi oma isikut avaldamata ja isikuandmeid edastamata. Kuid meie veebipoe, rakenduste ning mõnede Miele veebilehe ja rakenduste teenuste kasutamisel kogutakse ka teie isikuandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid spetsiaalselt kaitstud serverites. Nende kaitsmiseks on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis kaitsevad teie andmeid kadumise, hävimise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt. Teie andmetele pääsevad juurde vaid vähesed volitatud isikud, kes vastutavad serverite tehnilise, kaubandusliku või toimetusliku toe eest.

Teie isikuandmed on krüptitud ja need edastatakse läbi Interneti. Kasutame andmeedastuseks SSL-krüptimist (Secure Socket Layer).

Andmetöötluse õiguslik alus

Kui me saame nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse sellepärast, et see on vajalik lepingu täitmiseks või teiega sõlmitud lepingulise suhte kontekstis, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Kui me töötleme teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise õigusliku alusena kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f, kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Käesoleva privaatsuspoliitika oluline osa on alati välja tuua õiguslik alus, millele tuginedes me teie isikuandmeid töötleme.  Miele õigustatud huvid on järgmised.

Kasutame isikuandmeid selleks, et

 • osutada teenuseid (sh toodete müük ja tarne), mida pakume oma veebilehel www.miele.ee ja veebipoes shop.miele.ee;
 • identifitseerida klient/tarbija;
 • vältida petturlikke tehinguid;
 • kohandada teenuseid, mida pakume veebilehel www.miele.ee;
 • saata e-sõnumeid, hinnapakkumisi, tellimuse kinnitusi, arveid ja sooritada finantstehinguid;
 • saata tellimuse kinnitusi (sh teave Miele korraldatud kokandusüritustest) e-kirja teel;
 • vastata küsimustele ja päringutele seoses veebilehega www.miele.ee;
 • teavitada ühiskonda Miele tegevustest.

 

Andmete hävitamine ja säilitamise kestus

Kustutame või blokeerime teie isikuandmed alati, kui säilitamise eesmärk on lõppenud. Kuid andmete säilitamist võidakse jätkata, kui see on sätestatud meie suhtes kohaldatavates õigusaktide nõuetes, näiteks seoses kohustusliku säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusega. Sellisel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed pärast vastavate nõuete kehtimise lõppu.

Andmetöötlus seoses meie pakkumiste üldise kasutamisega

Teave kasutamise ja teie kasutatavate sidevahendite kohta

Iga kord, kui lähete meie veebilehele või vaatate meie mobiilipakkumisi, kogume teie kasutatava seadme kohta järgmist teavet: teie brauseri päring ning selle päringu kuupäev ja kellaaeg. Lisaks registreeritakse selle päringu osana edastatud andmete olek ja hulk. Samuti kogume toote- ja versiooniteavet kasutatava brauseri ning seadme operatsioonisüsteemi ja internetiteenuse pakkuja kohta. Jälgime pidevalt, milliselt veebilehelt selle teenuse juurde tuldi.

Töötleme neid andmeid nii, et sisu, näiteks veebilehe sisu, kuvatakse teie seadmesse. Peale selle kasutame andmeid veebi- ja mobiiliteenuste toimimiseks ning häirete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, veebi- ja mobiiliteenuste kasutamise ulatuse määramiseks ning kohanduste või täiustuste tegemiseks.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis salvestavad teatud sätted ja andmed, et jagada meiega veebis teavet teie brauseri kohta. Tavaliselt sisaldab küpsis selle domeeni nime, kust küpsisefail saadeti, samuti teavet küpsise vanuse ja tähtnumbrilise identifikaatori kohta.

Teavitame teid küpsiste kasutamisest eelnevalt koos vastava märkusega bänneril.

Need küpsised võimaldavad meil koguda ja säilitada järgmiseid andmeid:

 • keeleseaded;
 • otsinguseaded;
 • veebivormi sisu;
 • kasutaja tuvastamise või autentimise teave;
 • ostukorvis olevad tooted;
 • Notepadis olevad tooted;
 • ostukonsultandilt saadud tooted.

Teie andmed, mida kogutakse küpsiste abil, on pseudonüümitud, et andmeid ei saaks seostada konkreetse kasutajaga.

Küpsiste abil andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google'i teenused

Me kasutame oma veebisaidil mitmesuguseid teenuseid, mida osutab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google).

Lisateabe saamiseks Google'i teenuste kohta külastage palun aadressi http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Meie veebisaidil kasutatakse vajaduspõhise kujundamise ja veebisaidi täiustamise huvides teenust Google Analytics. Teenuse Google Analytics puhul kasutatakse niinimetatud küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsisega loodav teave edastatakse tavaliselt USAs asuvasse Google'i serverisse ja säilitatakse seda seal. Kasutame sellel veebisaidil IP anonüümimise laiendust (mida nimetatakse IP maskimiseks), st Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress saadetakse Google'i serverisse USAs vaid erandjuhtudel ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi käitaja nimel, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid tegevuse kohta veebisaidil ning osutada veebisaidi käitajale muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutusega.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Samuti hõlmavad Google'i teenused aruandlust meie reklaamimistegevuste tõhususe kohta (ka seadmete vahel), demograafiliste andmete ja meie kasutajate huvide kohta ning veebireklaami seadmetevahelise esitamise funktsioonide kohta, kui teil on Google'i konto ja teile kuvatakse isikupärastatud reklaame (edaspidi: isikupärastatud reklaamid). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus teie nõusolek, mille olete Google'ile andnud, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Te saate oma andmete kogumist või analüüsimist Google Analyticsis vaidlustada; selleks laadige alla ja paigaldage järgmisel lingil saadaolev veebisirvija lisandmoodul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie saadetud ja küpsistega seotud andmed, kasutajatunnused (nt kasutaja ID) või reklaamide IDd kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast.

Lisateabe saamiseks teenuse Google Analytics tingimuste kohta külastage palun aadressi http://www.google.com/analytics/terms/.

Google'i taasturundusfunktsioonid

Google'i taasturundusfunktsioon võimaldab meil kuvada oma kasutajatele reklaame vastavalt nende huvidele meie muudel veebisaitidel, mis kuuluvad võrgustikku Google Ads (niinimetatud Google'i reklaamid või reklaamid muudel veebisaitidel). Selleks analüüsitakse kasutajate toiminguid meie veebisaidil, et pärast meie veebisaidi külastamist oleks võimalik kasutajatele kuvada sihitud reklaame ka muudel saitidel. Google salvestab Google'i teatud teenuseid või Google Display Networki veebisaite külastavate kasutajate veebisirvijatesse numbri. See number registreerib nende kasutajate külastused.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google'i-poolse küpsiste kasutamise saab keelata; selleks paigaldage järgmisel lingil saadaolev lisandmoodul: www.google.com/settings/ads/plugin

Konversiooni jälgimine Google'is

Samuti kasutame Google'is selles kontekstis konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i esitatud reklaami, salvestatakse teie seadmes 30-päevane konversiooni jälgimise küpsis. Need küpsised ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks. Konversiooniküpsisega kogutavat teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks Google Adsi reklaamijatele.

Nende andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Saate Google'i huvipõhised reklaamid oma veebisirvijas keelata, kui lülitate välja sätte http://www.google.com/settings/ads või loobute valikust http://www.aboutads.info/choices/.

Google'i turundusplatvormi lisateenused

Lisaks kasutatakse meie veebisaidil veel Google'i turundusplatvormi lisateenuseid (varasem Google doubleclick). Nendes teenustes kasutatakse küpsiseid, et esitada kasutajatele asjakohaseid reklaame, täiustada kampaania tulemuslikkuse aruandeid või ennetada reklaamide korduvat kuvamist kasutajatele.

Google teeb küpsise ID põhjal kindlaks, milliseid reklaame millises veebisirvijas esitatakse, vältides selle abil korduvat esitamist. Lisaks saab Google küpsise ID abil jälgida niinimetatud konversiooni ehk seda, kas kasutaja läheb pärast reklaami nägemist hiljem reklaamija veebisaidile ja ostab sealt midagi. Google'i väitel ei sisalda sellised küpsised isikuandmeid.

Teie veebisirvija loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Meil ei ole mõju selle üle, millises ulatuses ja kuidas kasutatakse edasi andmeid, mida Google selle tööriista abil kogub. Google'i sõnul saab Google nende teenuste kasutamisel teavet, millele te olete meie veebisaidi asjakohases osas või meiepoolset reklaami klõpsates juurde pääsenud. Kui olete registreerunud Google'i teenuses, saab Google siduda külastuse teie kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreerunud või ei ole sisse loginud, on võimalus, et teenuseosutaja leiab ja salvestab teie IP-aadressi.

Lisaks võimaldavad Google'i küpsised meil mõista, kas teete teatavaid toiminguid meie veebisaidil pärast seda, kui olete vaadanud või klõpsanud mõnda meie reklaami Google'i või muul platvormil (konversiooni jälgimine) (Floodlight). Google saab selle küpsise abil teada, millist sisu olete meie veebisaitidel vaadanud, nii et hiljem saab teile saata sihitud reklaame. 

Saate jälgimisprotsessi vältida, kui seadistate oma veebisirvija tarkvara vastavalt (nt kolmandate isikute küpsised keelatud), inaktiveerite konversiooni jälgimise küpsised, blokeerides oma veebisirvija sätetes domeeni www.googleadservices.com küpsised, isereguleerimiskampaanias About Ads osalevate teenuseosutajate huvipõhiste küpsiste puhul aadressil www.google.com/settings/ads lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu või lingi http://www.google.com/settings/ads/ kaudu. Juhime tähelepanu, et sellisel juhul ei pruugi te saada täielikult kasutada kõiki selle pakkumise funktsioone.

Lisateabe saamiseks Google Marketing Platformi kohta külastage palun aadressi https://marketingplatform.google.com/. Samuti leiate lisateavet algatuse Network Advertising Initiative (NAI) saidilt aadressil http://www.networkadvertising.org/.

Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

 

Meta Pixel (endine Facebook Pixel)

Kasutame oma veebisaidil skripti Meta Pixel, mis on JavaScripti koodilõik, mille abil saame jälgida teie tegevusi meie veebisaidil (ostuni jõudmise jälgimine) ning kasutada Facebooki taasturundusfunktsiooni (kohandatud sihtrühmad), mida pakub ja/või kasutab ettevõte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook või Meta).

Meta Pixel võtab vastu ja töötleb järgmisi andmeliike: http-päised, Pixeli-spetsiifilised andmed (muu hulgas Pixel ID ja Facebooki küpsis), nupuklõpsamisandmed, valikulised väärtused ja vormiväljanimed. Facebook Pixel võimaldab Facebookil pakkuda teile Facebooki tooteid ning mõista teie kohta saadavat teavet, sealhulgas teave selle kohta, kuidas te kasutate muid veebisaite ja rakendusi, kas olete registreeritud või sisse logitud või mitte. Lisateavet Meta küpsiste ja töödeldavate andmete kohta leiate siit ning meie küpsiste kasutamise põhimõtted

Meta ja meie töötleme teie andmeid kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 tähenduses. Meta ja meie vahelise kaasvastutava töötleja sisu koha saate teavet siit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Lisateavet Meta kohta saate Meta andmekaitsepõhimõtetest, mille leiate siit: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Üldiselt töödeldakse teie andmeid Euroopa Liidus. Aga võib ka juhtuda, et teie andmed tuleb edastada väljapoole Euroopa Liitu, näiteks USAsse ettevõttele Facebook Inc., ja seal töödelda. Sellisel juhul kaitstakse teie andmeid asjakohaste kaitsemeetmetega, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2, eelkõige, kuid mitte ainult ELi ja ELi-väliste riikide vahelist isikuandmete edastamist käsitlevate standardsete lepingutingimustega (need leiate siit)

Teisenduse jälgimine

Kasutame Meta Pixelit teie tegevuse jälgimiseks, et analüüsida oma ostuni jõudmise protsessi tõhusust ja täiustada pidevalt oma veebisaiti.

Facebooki kohandatud sihtrühmad

Kasutame Meta Pixelit selleks, et kuvada veebisaidi kasutajatele nende huvil põhinevaid reklaame (edaspidi: Facebooki reklaamid) osana nende külastusest sotsiaalvõrgustikus Facebook või ka muudel sellistel veebisaitidel, mis samuti seda protsessi kasutavad. Soovime kuvada teile huvi pakkuvaid reklaame, et muuta meie veebipakkumised teie jaoks huvitavamaks.

Sisseloginud kasutajad saavad funktsiooni “Facebooki kohandatud sihtrühmad” keelata lingi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# kaudu.

 

Qualtrics

Kasutame oma veebilehel teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma toodete ja teenuste korrapäraseks täiustamiseks kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringus osalejate kohta töödeldakse ainult logiandmeid (kuupäev ja ajatempel / teave teie veebisirvija ja selle sätete kohta / teave teie seadme kohta / kasutusandmed). Saate vabalt otsustada, kas soovite uuringus osaleda. Kui te ei soovi osaleda, võite uuringu hüpikakna selle paremas ülanurgas olevast nupust “X” lihtsalt sulgeda. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ning muudatused jõustuvad sellest alates.

Ettevõtte Qualtrics teenuste kasutamisega seoses kasutame ka Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Palun vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtetest lisateavet Qualtricsi küpsiste kasutamise kohta. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC ja selle kohta, kuidas Qualtrics kasutab isikuandmeid, saate aadressilt https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

Ostjate juhendamine

Kasutame oma veebisaidil juhendatud müümise teenust, mida osutab meie teenuseosutaja Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Saksamaa (edaspidi: Neocom). Juhendatud müümise teenus aitab teil leida õige toote kiiremini ja tõhusamalt. Pärast vaid mõnda küsimust antakse esialgsed tootesoovitused. Tooteid pakutakse selle alusel, kui hästi need teie vajadustele vastavad. Saate vabalt otsustada, kas soovite seda teenust kasutada. Sellega seoses töötleme ainult HTTP-veebipäringu kui saatja metaandmeid, teie IP-aadressi, sirvija keelt ja kasutajaagenti (sirvija / OS-i tüüp ja versioon) ning teie andmeid, mida olete meiega teenuse kasutamisel jaganud. Andmeid ei salvestata. Töötleme teie andmeid selleks, et osutada teile teenust. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui ostate toote, on andmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Töötlejana tegutseb meie nimel ja meie juhiste alusel Neocom.

Teenuste kasutamisega seoses salvestame ka teavet teie seansi salvestuses, peamiselt selleks et tuvastada kasutaja mitme sirvijaseansi puhul. Lisateavet vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtetest. Lisateavet Neocomi ja juhendatud müügi teenuse kohta leiate aadressilt https://neocom.ai/.

 

Registreerimine

Teil on võimalik end registreerida nii meie veebi- kui ka mobiilipakkumiste kasutajaks. Selleks peate sisestama nõutud andmed, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress. Samuti salvestame registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Registreerimisprotsessi osana saame teie nõusoleku andmete kasutamise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus registreerimisel on andmesubjekti antud nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Kui registreerute lepingu täitmiseks või algatamiseks meiega, on lisaks sellele isikuandmete töötlemise õiguslik alus –

töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Registreerimine on vajalik lepingu täitmiseks või algatamiseks teatud teenuste osutamiseks.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Meie veebipoes tehtud tellimuste töötlemine

Teie isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks ainult meie ettevõttes ja sidusettevõtetes ning tellimust töötlevas ettevõttes.

Tellimuse töötlemisel teeme koostööd erinevate ettevõtetega, kes vastutavad makse töötlemise ja logistika eest. Tagame, et meie partnerid järgivad isikuandmete kaitse eeskirju. See tähendab, et edastame teie aadressi andmed (nimi, aadress, telefoninumber) vastavale veoettevõttele, kes seejärel tarnib teile teie tellitud tooted.

Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Tellimuste eest tehtud maksete töötlemine

Sõltuvalt valitud maksemeetodist võib tellimuste eest tehtud maksete töötlemine toimuda teenusepakkuja kaasamise kaudu.

Krediitkaardiga maksmisel edastatakse vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja ostuandmed) vastavale krediitkaardiettevõttele.

Maksete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Andmete täiendav töötlemine Miele pakutavaid rakendusi kasutades

 

Rakenduste kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • registreerimisandmed;
 • kliendinumber, Miele konto;
 • seadme(te) seerianumber;
 • seadmete funktsionaalsed omadused, seadme põhiandmed;
 • seadme kasutusandmed;
 • seadme olekuandmed;
 • rakenduse kasutusandmed;
 • telekommunikatsiooni personaalselt identifitseeritavad omadused telekommunikatsiooni jaoks.

Kui soovite kasutada rakenduse Miele@mobile kõiki võimalusi, on vaja teatud süsteemiõigusi. Rakenduse kasutamise alustades ja/või ainult vastava funktsiooni kasutamisel palutakse teil anda vastavad load. Pange tähele, et rakenduse nõuetekohane kasutamine nõuab juurdepääsu teie mobiilsideseadme (nutitelefon või tahvelarvuti) teatud funktsioonidele ja juurdepääsu teie isikuandmetele.

Rakendus Miele@mobile on saadaval rakenduste poodides (Google Play Store ja Apple App Store), mida haldavad kolmandad isikud. Rakenduse allalaadimine nõuab tavaliselt eelnevat registreerimist vastavas rakenduse poes. Meil ei ole võimalik mõjutada sellises kontekstis kogutud, töödeldud ja kasutatud isikuandmeid. Selles kontekstis on vastutav amet asjaomase rakenduse poe operaator ainuisikuliselt.

 Andmetöötluse õiguslik alus on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Kuivõrd isikuandmete töötlemine on vajalik vastava rakendusega pakutavate teenuste osutamiseks, on lisaks eespool öeldule selle õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Lisaks hinnatakse anonüümselt seadme kasutusandmeid, et meie tooteid ja rakendust saaks pidevalt optimeerida. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt toote ja teenuse optimeerimine õigustab meie õigustatud huvi.

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie pakutavate toodete ja teenuste täiustamine (näiteks kasutatavad programmid ning kodumajapidamisseadmete ja rakenduste muud funktsioonid);
 • teie vajadustele vastavate teenuste ja toodete eesmärgipärane pakkumine;
 • häirete kõrvaldamine või ennetamine;
 • rakenduse kasutatavuse tagamine ja täiustamine;
 • rakenduse pakutavate teenuste osutamine.

Me säilitame andmeid ainult seni, kuni see on vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks.

Suhtlus meiega

Te saate võtta meiega ühendust mitmel moel, sealhulgas meie veebilehel asuva kontaktivormi kaudu.

Kontaktid

Te saate võtta meiega ühendust telefoni, klientidele mõeldud teabeliini, e-posti või posti teel. Kui soovite kasutada mõnda neist kontaktivalikutest, kogume teie isikuandmeid, mida te meile annate valitud võimalust kasutades. See võib olla teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Te saate ise otsustada, millist teavet te soovite meile anda nende kontaktivalikute kohta.

Me töötleme neid andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele või et seda töödelda.

Kui soovite kasutada meie veebipakkumises olevat kontaktivormi, kogume teie poolt kontaktivormi sisestatud kontaktandmeid, milleks on eelkõige teie nimi ja e-posti aadress. Lisaks sellele säilitame IP-aadressi ning päringu tegemise kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu edastatud andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele.

Kontaktivalikute kasutamise õiguslik alus, tühistamine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus pakutud kontaktivalikute kasutamisel on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Pärast seda, kui oleme päringut töödelnud, salvestatakse andmed esmalt päringu sündmustelogis. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel juhul kustutatakse need pärast päringuga seotud tegevuse lõpetamist. Kustutame andmed kohe, kui me ei ole kohustatud neid majandus- või maksueeskirjade tõttu säilitama.

Sotsiaalmeedia

Meie veebi- ja mobiilipakkumistest leiate lingid sotsiaalvõrgustikele, nagu Facebook, samuti meie YouTube‘i kanalile. Lingid on tähistatud pakkuja vastava logoga.

Linkide klõpsamisel avanevad vastavad suhtlusvõrgulehed, kuid nende suhtes seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata. Lisateavet kohaldatavate sätete kohta saate vastava pakkuja privaatsuspoliitikast. Need leiate siit:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on huvitatud isikutel erinevad õigused. Kui soovite selles veenduda või lisateavet, võtke meiega ühendust endale sobival ajal.

Teil on eelkõige järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda andmetega Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 on teil õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid käsitlevaid isikuandmeid. Kui teie isikuandmeid töödeldakse, võite meilt paluda lisateavet sellise töötlemise kohta.
 • Õigus parandamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 on teil õigus nõuda teid puudutavate töödeldavate isikuandmete parandamist ja/või täiendamist, kui need ei ole õiged või on puudulikud.
 • Õigus töötlemise piiramisele Teatud tingimustel on teil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 18 õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus kustutamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 on teil teatud juhtudel õigus nõuda teie kohta säilitatavate isikuandmete kustutamist.
 • Andmete ülekandmise õigus Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on teil teatud juhtudel õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille te olete esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolse takistuseta.

Kui teie isikuandmed põhinevad õiguslikel huvidel ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, on teil õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 eeldusel, et need põhjused tulenevad teie konkreetsest olukorrast.

Vastuväiteid

Kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta sellele privaatsuspoliitikale või kohaldatavale privaatsuspoliitikale, võite esitada vastuväite meie andmekaitseametnikule. Seejärel uurib andmekaitseametnik probleemi ja teavitab teid tulemusest. Lisaks on teil õigus pöörduda ka järelevalveasutuse poole.

Lisateave

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool selles privaatsuspoliitikas selgitatud eesmärke. Kuid kui me oleme seaduse või kohtuotsuse alusel seda kohustatud tegema, edastame teie andmed asutustele, kellel on õigus seda teavet saada:

 • Miele võib edastada teie isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas riigiasutustele ja muudele institutsioonidele (nt õiguskaitseasutused, vannutatud notarid, maksuametid, järelevalveasutused ja finantsasutused) seoses kohtumenetlusega;
 • kindlustusseltsidele nõuete korral;
 • audiitoritele, finantskonsultantidele või teistele Miele heaks kiidetud isikuandmete töötlejatele üksnes õigusaktidega ettenähtud ulatuses;
 • kolmandatele isikutele, kes vastutavad erinevate registrite loomise eest (nt krediidiregistrid, äriregistrid või muud registrid, mis koguvad isikuandmeid);
 • muudele kolmandatele isikutele, kes on seotud Miele teenuse osutamisega, sealhulgas panga- või liisingufirmad, arhiiviasutused, posti- ja kullerfirmad, veoettevõtjad;
 • kõikidele teistele kolmandatele isikutele, et kaitsta meie seadusest tulenevaid õiguseid (sealhulgas teabe edastamine isikutele, et vältida pettust).

 

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Need lingid on tavaliselt vastavalt tähistatud. Meil ei ole võimalik mõjutada seda, mil määral lingitud veebilehed vastavad kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele. Seetõttu soovitame teil tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

Muudatused sellesse privaatsuspoliitikasse

Privaatsuspoliitika versioon on tähistatud kuupäevaga (allpool). Jätame endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat mis tahes ajal. Praeguse versiooniga saab tutvuda veebipakkumises. Vaadake regulaarselt veebipakkumist ja tutvuge kehtiva privaatsuspoliitikaga.

Selle privaatsuspoliitika versioon: mai 2018

 

Miele digiabiline

Miele digiabiline on nö vestlusrobot, mida pakub meie tehniliste teenuste osutaja e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Miele digiassistent aitab teil otsida teavet Miele teenusepakettide, näiteks pakettide Miele Service Certificate, Coffee Care või Exclusive Care kohta ja neid osta. Saate lihtsalt oma küsimused vestluseaknasse sisestada. Miele digiabiline annab teile seejärel vastused. Kui te soovite taotleda Miele teenindussertifikaati, saadab Miele digiabiline teile asjakohase veebivormi lingi.

Miele digiabiline ei vasta klientide lepinguid puudutavatele küsimustele. Kui teil on selliseid küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega (https://www.miele.ee/majapidamine/kontaktid-45.htm). Miele digiabilise kasutamiseks ei küsita ega vajata isikuandmeid. Kõige rohkem kogutakse teavet vastava seadmeliigi kohta, aga mitte seadme tunnusnumbrit, nt seerianumbri kaudu, mida on Miele digiabilise puhul vaja.

Me töötleme teie andmeid teie muredega tegelemiseks ning meie äri- ja teenindusprotsesside, sealhulgas Miele digiabilise kontrollimiseks, mis on meie õigustatud huvi. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui te ostate Miele teenindussertifikaadi või muu Miele teeninduspaketi, on töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Töötlejana tegutseb meie nimel ja meie juhiste alusel E-bot7 GmbH.

Miele digiabilisele esitatud küsimusi ning ka kasutusandmeid, st vestluse kestus, sõnumite ajatempel, dialoogide arv ja kasutajate ligikaudne asukoht, säilitatakse kuni 90 päeva. Pärast seda kustutatakse teie küsimused pöördumatult. Lisaks säilitatakse kasutusandmed anonüümselt, statistikaeesmärkidel. Isikuandmeid ei hinnata.

 

 

[1] Google Analytics on Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (edaspidi „Google“) poolt pakutav veebianalüütika teenus.

Küpsised / Cookies

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Viimati ajakohastatud: 15.02.2024

SIA Miele Eesti (edaspidi: Miele) kasutab sellel veebisaidil niinimetatud küpsiseid. Käesolevates põhimõtetes selgitame, mis liiki küpsiseid Miele kasutab, mis andmeid nendega töödeldakse, küpsiste eluiga ja teie õigusi seoses küpsistega.

Teil on õigus oma nõusolek meie “Andmekaitse-eelistuste keskuse” küpsiste sätetes igal ajal tagasi võtta.

 

1. Üldine selgitus

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või lõppseadmesse, kui kasutate meie veebisaite. Miele veebisaidi külastamisel võidakse teie süsteemi salvestada Miele küpsis. See sisaldab eraldi tähemärgistringi, mida saab järgmisel veebisaidi külastusel kasutada teie veebisirvija tuvastamiseks. Küpsiseid on kahte peamist liiki:

 • ajutised küpsised: need küpsised, mida nimetatakse ka seansiküpsisteks, salvestatakse teie arvutisse või lõppseadmesse ajal, kui külastate meie veebisaiti, ja seejärel kustutatakse;
 • alalised küpsised: need küpsised jäävad teie arvutisse pikemaks ajaks.

Üldiselt kasutab Miele mitut internetitehnoloogiat (nt küpsised, JavaScript), et teil oleks kergem Miele internetirakendusi kasutada ja et neid optimeerida. See tähendab, et neid kasutatakse selleks, et:

 • tuvastada teid, kui logite meie veebipoodi sisse, ning tagada, et järgitakse teie jaoks optimaalseid kehtivaid turvastandardeid;
 • aidata meil meeles pidada, millised tooted olete oma ostukorvi või märkmelehele lisanud;
 • kuvada meile nende toodete kogus, mille olete veebisaidil oma ostukorvi või märkmelehele lisanud;
 • tuletada meile meelde, mis keele olete seansiks valinud, et saaksite meie lehtede vahel kergemini liikuda;
 • analüüsida andmeid, näiteks hinnata meie veebisaidi külastajate arvu või kõige sagedamini külastatavaid veebisaite. Analüüsi tulemusi kasutame oma veebisaidi optimeerimiseks.

 

Arvestage, et Miele vajab teie küpsise-eelistuste sõnaselget väljendamistoma liideses, aga te saate küpsiste edastamise ka inaktiveerida või seda piirata, kui muudate oma veebisirvija küpsiste sätteid. Saate juba salvestatud küpsised igal ajal kustutada. Rohkem sirvijaspetsiifilist teavet küpsiste kustutamise kohta saate siit:

Arvestage siiski, et kui te küpsised inaktiveerite, ei pruugi te enam veebisaidi kõiki funktsioone saada kasutada. Küpsiste kasutamise sätete valikud leiate enamiku sirvijate menüüst. Tavajuhul on sirvijal järgmised sättevalikud:

 • küpsiste vaatamine,
 • küpsiste lubamine,
 • kõigi või teatud küpsiste keelamine,
 • kõigi küpsiste keelamine sirvija sulgemisel,
 • küpsiste blokeerimine,
 • teavitus, kui küpsist hakatakse paigaldama,
 • keeldumine jälgivast veebianalüüsist (loobumine).

Kui külastate meie veebisaiti, teavitab teavitusriba teid küpsiste kasutamisest ja küsib teie nõusolekut küpsiste kohta, mis vajavad nõusolekut. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ning muudatused jõustuvad edasiulatuva mõjuga, mida me selgitame üksikasjalikumalt käesolevates küpsiste kasutamise põhimõtetes.

 

2. Google Tag Manager

Kasutame oma veebisaidil sildihaldusteenust nimega Google Tag Manager, mida osutab Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin (edaspidi: Google). Google Tag Manager võimaldab veebisaitidel kiiresti ja kergesti ajakohastada mõõtmiskoode ja seonduvaid koodifragmente, mida koos nimetatakse nende veebisaitidel või mobiilirakendustes siltideks. Kui projektile on lisatud väike Tag Manageri koodi segment, saab veebisait turvaliselt ja kergesti kasutada veebipõhise kasutajaliidese analüüsi- ja mõõtmissildi konfiguratsioone.

Google Tag Manager aitab meil küpsiseid ja jälgimissilte rakendada ja hallata. Google Tag Manager ei kasuta omaenda küpsiseid, vaid Google Tag Manager käivitab teiste küpsised ja jälgimissildid, kui olete sõnaselgelt nõustunud selliste küpsiste ja jälgimissiltide kasutamisega. Üksikasjalikku teavet nende küpsiste ja jälgimissiltide kasutamise kohta saate meie küpsiste kasutamise deklaratsioonist. Google Tag Manageri kasutamisega seoses töötleme meie ja Google teie IP-aadressi ja kordumatut tunnust. Võib ka juhtuda, et teie andmed edastatakse väljapoole Euroopa Liitu ja töödeldakse seal. Selleks et tagada asjakohane andmekaitsetase, oleme Google ja meie leppinud kokku lepingu tüüptingimustes, mille on avaldanud Euroopa Komisjon. Google Tag Manageri kasutamise ja seonduvate andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi on abi, mida Google Tag Manager osutab meile meie küpsiste ja jälgimissiltide kasutamise rakendamisel ja haldamisel.

 

3. Tehniliselt vajalikud küpsised (hädavajalikud küpsised)

Hädavajalikud küpsised on vajalikud veebisaitidel liikumiseks või nende funktsioonide kasutamiseks, näiteks et pääseda juurde veebisaidi registreerumisosale või et kasutada meie vestlustööriista. Ilma nende küpsisteta ei ole veebisaidi teatavad funktsioonid võimalikud.

Tehniliselt vajalike küpsiste abil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi, isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi on see, et töötlemine on vajalik veebisaitidel liikumiseks või nende funktsioonide kasutamiseks. Tehniliselt vajalike küpsistega kogutavat teavet ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.

Hädavajalikke küpsiseid ei saa inaktiveerida. Meie kasutatavad hädavajalikud küpsised on niinimetatud seansiküpsised, mis üldiselt kustutatakse automaatselt pärast sirvija seansi lõpetamist.

Mõned hädavajalikud küpsised on kolmandate isikute omad ja / või nad pääsevad nendele juurde. Üksikasju kolmandate isikute ja nende tööriistade kohta, mille jaoks me hädavajalikke küpsiseid kasutame, selgitatakse allpool.

 

3.1 Platvorm Intershop Commerce

Me kasutame oma veebisaidil olulistel eesmärkidel mitmesuguseid küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Saksamaa (edaspidi: Intershop). Me kasutame tervet rida vajalikke küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab Intershop ja mis on vajalikud veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks. Intershop pakub platvormi kliendiidentiteedi haldamiseks, sealhulgas kliendiprofiilid, eelistused, liitumis- ja nõusolekusätted. Lisateavet Intershopi kohta saate siit

 

3.2 OneTrust LLC

Kasutame oma veebisaidil nõusoleku haldamise platvormi, mida pakub OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA (edaspidi: OneTrust). OneTrust on küpsiselahendus, mis võimaldab Mielel saavutada küpsiste nõuetelevastavus eri raamistikes üle maailma. OneTrust võimaldab meil luua küpsiseribasid, salvestada teie nõusolekusätteid ning teavitada teid eri küpsiste kasutamisest veebisaidil. Lisateavet OneTrusti kohta saate aadressilt Privacy Notice and Policy | OneTrust.


3.3 Neocom.ai – Ostjate juhendamine

Kasutame oma veebisaidil juhendatud müümise teenust, niinimetatud ostjate juhendamist, mida osutab meie teenuseosutaja Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Saksamaa (edaspidi: Neocom). Selleks et osutada teile meie juhendatud müügi teenust, peame kasutama seansisalvestuse tehnoloogiat, mis rühmitab juhendatud müügi teenuse mitu kasutust üheks sirvijaseansiks. Ilma selle tehnoloogiata ei saa juhendatud müügi teenus kasutada. Seda tehnoloogiat kasutatakse üksnes siis, kui te aktiivselt taotlete juhendatud müügi teenuse kasutamist. Üksikasjalikumat teavet Neocomi ja juhendatud müügi teenuse kasutamisega seotud andmetöötlemistegevuste kohta vaadake palun meie andmekaitsepõhimõtetest.


3.4 Täiendavad üksikasjad

Täiendavaid üksikasju meie kasutatavate hädavajalike küpsiste kohta leiate järgmisest tabelist:

 

4. Analüütikaküpsised

Lisaks kasutame oma veebisaidil küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida teie kasutuskäitumist (niinimetatud analüüsiküpsised). Nende küpsistega kogume ja salvestame järgmisi andmed:

 • Lehe külastuste sagedus
 • Otsisõnad
 • Veebisaid funktsioonide kasutus

Küpsiste abil teie kohta kogutavad andmed pseudonüümitakse, nii et andmeid ei ole ilma lisaandmeteta enam võimalik vastava kasutajaga seostada.

See töötlemine võimaldab meil täiustada oma veebisaidi ja selle sisu kvaliteeti. Andmete sellise töötlemise õiguslik alus on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Teil on õigus oma nõusolek meie “Andmekaitse-eelistuste keskuse” küpsiste sätetes igal ajal tagasi võtta.

Mõned analüüsiküpsised on kolmandate isikute omad ja / või nad pääsevad nendele juurde. Üksikasju kolmandate isikute ja nende tööriistade kohta, mille jaoks me analüüsiküpsiseid kasutame, selgitatakse allpool.

Meie kasutatavad analüüsiküpsised hõlmavad järgmist:

 

4.1 Google

Kasutame oma veebisaidil analüüsi eesmärgil mitmesuguseid küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab ettevõte Google Ireland Limited (edaspidi: Google), mis on asutatud ja tegutseb Iirimaa seaduste alusel (registreerimisnumber: 368047) ja mille juriidiline aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). Lisateavet nende Google'i teenuste kohta leiate altpoolt ja lingilt https://www.google.com/privacy/ads/. Allolevas tabelis on küpsiste nimed koos muutuvate tunnustega, kus <wpid> on veebiatribuudi ID või Google Analytics 4 puhul 10 tärgist (numbrid ja tähed) koosnev loenduse ID, [_<customname>] ja <property-id> on Google Analytics 3 (Universal Analytics) atribuudi IDd, mis koosnevad järgmise ülesehitusega numbritest: UA-XXXXXXXX-X.

 

4.1.1 Google Analytics

Meie veebisaidil kasutatakse nõudluspõhise kujundamise ja veebisaidi täiustamise huvides teenust Google Analytics. Teenuse Google Analytics puhul kasutatakse niinimetatud küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsisega loodav teave edastatakse tavaliselt USAs asuvasse Google'i serverisse ja säilitatakse seal. Kasutame sellel veebisaidil IP anonüümimise laiendust (niinimetatud IP maskimine), st enne USAsse edastamist ja seal talletamist lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse Google'i serverisse USAs vaid erandjuhtudel ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi käitaja nimel, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid tegevuste kohta sellel veebisaidil ning osutada veebisaidi käitajale veel teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutusega.

Kui olete Google'i konto omanik ja olete nõustunud reklaamide isikupärastamisega (edaspidi: reklaamide isikupärastamine), hõlmavad Google'i teenused ka aruandlust meie reklaamimistegevuste tõhususe kohta (ka seadmetevahelised aruanded), demograafiliste andmete ja meie kasutajate huvide kohta ning veebireklaami seadmetevahelise esitamise funktsioonide kohta. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus teie nõusolek Google'ile (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Saate vaidlustada oma andmete kogumise või hindamise Google Analyticsis; selleks laadige alla ja paigaldage järgmisel lingil saadaolev veebisirvija lisandmoodul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie saadetud ja küpsistega seotud andmed, kasutaja IDd või reklaamide IDd kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast.

 

4.2 OneTrust LLC

Kogume oma veebisaidil nõusoleku haldamise platvormi OneTrust kaudu anonüümitud nõustumis- ja loobumismäärasid. Kogume seda teavet isikandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, mis lubab meil mõõta nõusolekumäärasid ja täiustada kasutajakogemust. Kui olete nõustunud analüüsiküpsiste kasutamisega, kogume andmeid teie suhtluse kohta OneTrustiga; neid andmeid kogub nõusolekuriba. OneTrust võimaldab meil teha koondanalüüsi, sealhulgas analüüsida teavet meie kasutajate sirvija tüübi, riigi ja platvormi kohta (lauaarvuti / mobiil / tahvelarvuti). Kogutud andmed ei võimalda füüsilise isiku tuvastamist. Lisateavet OneTrusti kohta saate aadressilt Privacy Notice and Policy | OneTrust.
 

4.3 Täiendavad üksikasjad

Saate analüüsiküpsised alati inaktiveerida. Täiendavaid üksikasju iga üksiku meie kasutatava analüüsiküpsise kohta leiate järgmisest tabelist:

 

 

5. Turundusküpsised

Ümbersuunamiseks / uuestiturustamiseks ja internetireklaamide esitamiseks kasutame ka kolmandate isikute niinimetatud turundusküpsiseid.

Ümbersuunamine või uuestiturustamine on tehnoloogia, mis võimaldavad varem teatud veebisaiti külastanud kasutajatel näha sobivaid reklaame ka pärast seda, kui nad on veebisaidilt lahkunud. Sellel eesmärgil on internetikasutajad vaja tunda ära ka väljaspool nende veebisaiti, milleks kasutatakse vastavate teenuseosutajate küpsiseid. Lisaks võetakse arvesse varasemat kasutuskäitumist. Näiteks kui kasutaja vaatab teatavaid tooteid, võidakse hiljem teistel veebisaitidel kuvada reklaamidena neid või sarnaseid tooteid. Need on isikupärastatud reklaamid, mis on kohandatud iga kasutaja vajadustele. Selleks isikupärastatud reklaamiks ei ole vaja kasutajat tundmatuseni tuvastada. Seega ei ühendata ümbersuunamiseks või uuestiturustamiseks kasutatavaid andmeid muude andmetega.

Turundusküpsistega võidakse ka jälgida kasutaja suhtlust kuvatavate reklaamidega. Selle eesmärk on vältida soovimatut topeltreklaamimist ning jälgida nende kordade arvu, kui reklaami tulemuseks on mõnes vormis reklaamikonversioon (nt kas reklaami klõpsatakse või tehakse ost).

Turundusküpsiste abil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Teil on õigus oma nõusolek meie “Andmekaitse-eelistuse keskuse” küpsiste sätetes igal ajal tagasi võtta.

Kasutame neid tehnoloogiaid veebireklaamide esitamiseks. Kasutame veebireklaamide esitamiseks kolmandatest isikutest teenuseosutajaid. Üksikasju kolmandate isikute (ja nende tööriistade) kohta, kelle omad need turundus- ja sihtimisküpsised on või kes neile juurde pääsevad, selgitatakse allpool.

 

5.1 Meta / Facebook

Kasutame oma veebisaidil turundusküpsist / -küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab ettevõte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook või Meta).

Meta küpsiseid kasutatakse siis, kui teil on Facebooki konto, kasutate Facebooki tooted, sealhulgas Facebooki veebisaiti ja rakendusi, või külastate muid veebisaite ja rakendusi, mis kasutavad Facebooki tooteid (muu hulgas nuppu Meeldib või muid Facebooki tehnoloogiaid). Facebooki küpsised võimaldavad meil jälgida teie tegevust meie veebisaidil, et analüüsida oma ostuni jõudmise protsessi tõhusust ja oma veebisaiti pidevalt täiustada. Lisaks võimaldavad Facebooki küpsised meil kasutada Facebooki taasturundusfunktsiooni “Kohandatud sihtrühmad”. See võimaldab kuvada veebisaidi kasutajatele nende huvil põhinevaid reklaame (edaspidi: Facebooki reklaamid) , kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku Facebook või teisi veebisaite, mis samuti seda protsessi kasutavad. Üksikasjalikumat teavet Facebooki ostuni jõudmise protsessi jälgimise, Facebooki kohandatud sihtrühmade ja seonduvate andmetöötlemistegevuste kohta vaadake palun meie andmekaitsepõhimõtetest.

Lisaks võimaldavad Meta küpsised pakkuda Metal teile Facebooki tooteid ning mõista teavet, mida teie kohta saadakse, sealhulgas teave selle kohta, kuidas te kasutate muid veebisaite ja rakendusi ning kas olete registreeritud või sisse logitud.

Meta küpsised võtavad vastu ja töötlevad järgmisi andmeliike: http-päised, Pixeli-spetsiifilised andmed, nupuklõpsamisandmed, valikulised väärtused ja vormiväljanimed. Lisateavet Facebooki küpsiste kohta leiate siit.

 

5.2 Google

Nagu eespool juba kirjeldatud, kasutame oma veebisaidil analüüsi- ja / või turunduseesmärkidel mitmesuguseid küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab Google. Lisateavet Google'i eraelu puutumatuse tavade kohta leiate lingilt https://www.google.com/privacy/ads/. Täpsemate üksikasjade tabel sisaldab küpsiste nimesid erinevate tunnustega, kus <wpid> on veebiatribuudi ID või Google Analytics 4 puhul 10 tärgist (numbrid ja tähed) koosnev loenduse ID, [_<customname>] ja <property-id> on Google Analytics 3 (Universal Analytics) atribuudi IDd, mis koosnevad järgmises järjestuses numbritest: UA-XXXXXXXX-X.

 

5.2.1 Google Ads

Google Ads on Google'i arendatav interneti-reklaamiplatvorm, kus reklaamijad maksavad lühireklaamide, teenusepakkumiste, kaubaloetellu lisamise, videosisu esitamise eest ning loovad Google'i reklaamivõrgus veebikasutajatele mobiilirakenduse installe. See võib reklaami paigutada nii otsimootorite, näiteks Google Searchi tulemustesse kui ka otsingusse mittekuulunud veebisaitidele, mobiilirakendustesse ja videotele.

Lisateavet Google Adsi kohta leiate siit.

 

5.2.2 Google taasturundusfunktsioon

Google'i taasturundusfunktsioon võimaldab meil esitada oma kasutajatele nende huvidel põhinevaid reklaame meie muudel veebisaitidel, mis kuuluvad võrgustikku Google Ads (niinimetatud Google'i reklaamid või reklaamid muudel veebisaitidel). Selleks analüüsime kasutajate toiminguid meie veebisaidil, et meil oleks võimalik kuvada kasutajatele sihitud reklaame muudel saitidel ka pärast meie veebisaidi külastamist. Selleks salvestab Google numbri nende kasutajate veebisirvijatesse, kes Google'i teatud teenuseid või Google Display Networki veebisaite külastavad. Seda numbrit, mida nimetatakse ka küpsiseks, kasutatakse nende kasutajate külastuste jälgimiseks. Seda numbrit kasutatakse konkreetse arvuti veebisirvija üheseks tuvastamiseks, mitte inimese tuvastamiseks, ja isikuandmeid ei salvestata.

Te saate Google'i küpsiste kasutamise inaktiveerida; selleks paigaldage järgmisel lingil saadaolev lisandmoodul: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

5.2.3 Konversiooni jälgimine Google'is

Samuti kasutame järgmisel viisil Google'i konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i esitatud reklaami, paigutatakse teie seadmesse 30-päevane konversiooni jälgimise küpsis. Seda küpsist ei kasutata isiku tuvastamiseks. Konversiooniküpsisega kogutavat teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks Google Adsi klientidele.

Saate oma veebisirvijas keelata huvipõhised Google'i reklaamid, kui klõpsate lingil https://adssettings.google.de/authenticated nuppu “Off” või loobute lingil http://www.aboutads.info/choices/.

 

5.2.4 Muud Google Marketing Platformi teenused (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360)

Meie veebisaidil kasutatakse muid Google'i turundusplatvormi teenuseid (endine Google doubleclick). Campaign Manager 360  võimaldab meil teha reklaamikampaaniaid ja mõõta nende tulemuslikkust. Display & Video 360 aitab meil hallata kuvamis- ja videokampaaniaid. Search Ads 360  abil hallatakse otsikampaaniaid eri otsimootorite vahel. Nendes teenustes kasutatakse küpsiseid selleks, et esitada kasutajatele asjakohaseid reklaame, täiustada kampaania tulemuslikkuse aruandeid või ennetada reklaamide mitmekordset kuvamist kasutajatele.

Google kasutab küpsise IDd, et selgitada välja, milliseid reklaame millises veebisirvijas esitatakse, ja seega ennetab nende mitmekordset esitamist. Lisaks saab Google kasutada küpsise IDd, et jälgida konversiooni ehk seda, kas kasutaja läheb pärast reklaami nägemist hiljem reklaamija veebisaidile ja teeb seal ostu. Need küpsised ei sisalda isikuandmeid.

Teie veebisirvija loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Google'i sõnul saab Google nende teenuste integreerimisel teavet, millele te olete meie veebisaidi vastavas osas või meiepoolset reklaami klõpsates juurde pääsenud. Kui olete Google'i teenuses registreerunud, saab Google siduda külastuse teie kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreerunud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutaja leiab teie IP-aadressi ja salvestab selle.

Lisaks võimaldavad Google'i küpsised meil mõista, kas teete teatavaid toiminguid meie veebisaidil pärast seda, kui olete vaadanud või klõpsanud mõnda meie reklaami Google'i või muul platvormil (konversiooni jälgimine) (floodlight). Google saab selle küpsise abil teada, millist sisu olete meie veebisaitidel vaadanud, nii et hiljem saame teile saata sihitud reklaame.

Saate jälgimisprotsessi vältida, kui muudate oma veebisirvija tarkvara sätteid (nt kolmandate isikute küpsiste keelamine), inaktiveerite konversiooni jälgimise küpsised, blokeerides oma veebisirvija sätetes domeeni http://www.google.com/settings/ads/ küpsised, ning isereguleerimiskampaanias About Ads osalevate teenuseosutajate huvipõhiste küpsiste puhul linki http://www.aboutads.info/choices või linki www.googleadservices.com klõpsates. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te saada täielikult kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone.

Lisateave Google Marketing Platformi kohta on saadaval aadressil https://marketingplatform.google.com/. Samuti leiate veel teavet algatuse Network Advertising Initiative (NAI) saidilt aadressil http://www.networkadvertising.org/.

 

5.3 Qualtrics

Kasutame teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma veebisaidil kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringu läbiviimisel kasutame ID-väärtustega Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC kohta saate aadressilt www.qualtrics.com

 

5.4 Adform

Meie teenuste mugavuse ja kvaliteedi parandamiseks kasutame erinevaid turundusküpsiseid, mida pakub ja / või kasutab meie veebisaidil Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaagen, Taani (edaspidi: Adform). Adform kasutab küpsiseid mitmesugustel eesmärkidel, nagu reklaamide suunamine kasutajatele, hindamine, kui hästi reklaamid toimivad, ning kasutajate loobumisvalikute registreerimine. 

Kasutame oma veebisaidil konversiooni jälgimise ja ümbersuunamise tehnoloogiat, mida pakub Adform. Adformi konversiooni jälgimisel paigaldatakse ajutised küpsised, kui kasutaja suhtleb Adformi esitatava reklaamiga. Kasutajad, kes ei soovi jälgimises osaleda, saavad Adformi küpsised oma veebisirvijas igal ajal desaktiveerida või esitada siin (Õigus nõusolek tagasi võtta – Adformi sait) vastuväite oma andmete edaspidisele kogumisele ja talletamisele. Saate oma arvutisse juba salvestatud küpsised kustutada veebisirvijas või ajutiste internetilehtede kustutamisega. 

Kasutame oma veebisaidil Adformi ümbersuunamistehnoloogiat. See võimaldab jõuda nende internetikasutajateni, kes on meie partnerite veebisaitidel meie veebisaidi ja meie toodete vastu juba huvi ilmutanud. Reklaammaterjalide paigutamine toimub ümbersuunamise ajal varasema kasutajakäitumise küpsistepõhise analüüsi alusel. See on ajutine küpsis, mis aegub 60 päeva pärast. Kui te ei soovi, et Adform kuvaks teile huvipõhiseid reklaame, saate siin (Õigus nõusolek tagasi võtta – Adformi sait) igal ajal loobuda andmete edaspidisest kogumisest ja salvestamisest. Lisateavet Adformi privaatsuspõhimõtete kohta leiate siit https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

 

5.5 Täiendavad üksikasjad

Saate turundusküpsised inaktiveerida, muutes oma sätteid käesolevate põhimõtete ülaosas. Täiendavaid üksikasju iga üksiku meie kasutatava turundusküpsise kohta leiate järgmisest tabelist:

 

6. Käesolevate küpsiste kasutamise põhimõtet muutmine

Me võime käesolevaid küpsiste kasutamise põhimõtteid aeg-ajalt muuta, et kajastada meie kasutatavates küpsistes tehtud muudatusi, või muudel tegevuslikel, õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel. Seega palun vaadake käesolevad küpsiste kasutamise põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite alati teadlik meie küpsisekasutusest ja seonduvatest tehnoloogiatest. Saate käesolevate küpsiste kasutamise põhimõtete viimase ajakohastamise kuupäeva vaadata käesolevate küpsiste kasutamise põhimõtete ülaosast.

 

7. Kuidas saada lisateavet

Kui teil on käesolevate küpsiste kasutamise põhimõtete kohta küsimusi või tähelepanekuid, võtke meiega ühendust aadressil privacy@miele.ee.