Tingimused

20 aastat

Testitud võrdväärselt 20-aastasele kasutusele

Allpool loetletud tooteseeriate arendusetapis viis Miele läbi karmid vastupidavuskatsed, simuleerides keskmise leibkonna 20-aastast keskmist kasutamist. Iga testitud seeria testimise ulatust on kirjeldatud allpool. See ei tähenda mingit kindlust ega garantiid meie turustatud tooteseeria vastupidavusele 20 aasta jooksul. Vaatamata arendusetapi katsetamisele võivad üksikud masinad vajada aeg-ajalt hooldamist, põhikomponentide parandamist või asendamist. Sellega seoses kehtivad seadusest tulenevad sätestatud garantiisätted ja vajaduse korral Miele toote üldistes müügitingimustes välja toodud tingimused toote garantii kohta.

PESUMASINAD

MIELE on eestlaetavate pesumasinate sarja W 1 / WD 1 arendusjärgus kontrollinud mudeleid ja põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel. Seejuures võtab MIELE aluseks kokku 5000 pesutsüklit erinevate programmidega. See vastab viiele pesutsüklile nädalas 50 nädalal aastas ajavahemikus 20 aastat. Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate masinate arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Pesumasinate sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad pesumasinate sarja põhikomponentide usaldusväärsusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada pesumasinate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi LBF-aruanne nr 307049 - ExD).
See ei kinnita ega anna garantiid meie pesumasinate vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul. Arendusjärgus tehtavad katsed ei välista omandatud toodete mittetöötamist üksikjuhtudel või võimalikku remondi või hoolduse vajalikkust. Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

NÕUDEPESUMASINAD

MIELE on nõudepesumasinate sarja G 7000 arendusjärgus kontrollinud mudeleid ja põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes.Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel.Seejuures võtab MIELE aluseks kokku 5600 pesutsüklit erinevate programmidega. See vastab 280 pesutsüklile aastas ajavahemikus 20 aastat. Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate masinate arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Nõudepesumasinate sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad nõudepesumasinate sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada nõudepesumasinate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi LBF-aruanne nr 308595 – ExD).
See ei kinnita ega anna garantiid meie nõudepesumasinate vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul. Arendusjärgus tehtavad katsed ei välista omandatud toodete mittetöötamist üksikjuhtudel või võimalikku remondi või hoolduse vajalikkust.Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

ÕHUPUHASTID

MIELE on õhupuhastite sarja arendusjärgus kontrollinud põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes.Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel.Seejuures võtab MIELE aluseks kokku 7000 kasutustundi erinevate programmidega. See vastab 7 tunnile nädalas 50 nädalal aastas ajavahemikus 20 aastat. Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate seadmete arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Õhupuhastite sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad õhupuhastite sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada õhupuhastite 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi LBF-aruanne nr 308005 – ExD).
See ei kinnita ega anna garantiid meie õhupuhastite vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul ega välista remondi või hoolduse vajalikkust.Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

KÜPSETUSAHJUD

MIELE on küpsetusahjude sarja H-7000 arendusjärgus kontrollinud küpsetusahjude ja mikrolainefunktsiooniga küpsetusahjude põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel. Seejuures võtab MIELE küpsetusahjude puhul aluseks kokku 2160 ja mikrolainefunktsiooniga küpsetusahjude puhul kokku 3160 kasutustundi eri režiimidel. See vastab küpsetusahju puhul 108 kasutustunnile nädalas ja mikrolainefunktsiooniga küpsetusahju puhul 158 kasutustunnile aastas ajavahemikus 20 aastat. Lisaks arvestatakse keskmiselt kolme puhastusega (pürolüüs). Siit tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate seadmete arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Küpsetusahjude sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad küpsetusahjude sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele. Põhikomponendid on küpsetusahjusarja põhikomponendid, mis on küpsetamise ja mikrolainefunktsiooni kasutamiseks vältimatud.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada küpsetusahjude 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures.
See ei kinnita ega anna garantiid meie küpsetusahjude vastupidavusele 20 aasta pikkuse perioodi jooksul ega välista remondi või hoolduse vajalikkust. Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

AURUAHJUD

MIELE on sarja DG 7000 (auruahjud), mis hõlmab tooteid DGC 7000 (kombiauruahjud – küpsetusahjufunktsiooniga auruahjud) ja DGM 7000 (mikrolainefunktsiooniga auruahjud), arendusjärgus kontrollinud põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel. Seejuures võtab MIELE auruahjude (DG) puhul aluseks kokku 2500 ja küpsetusfunktsiooniga auruahju (DGC) puhul kokku 4700 ning mikrolainefunktsiooniga auruahju (DGM) puhul kokku 3500 kasutustundi eri režiimidel. See vastab auruahju (DG) puhul 125 kasutustunnile, küpsetusfunktsiooniga auruahju (DGC) puhul 235 kasutustunnile ja mikrolainefunktsiooniga auruahju (DGM) puhul 175 kasutustunnile aastas ajavahemikus 20 aastat. Sellest tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate seadmete arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Auruahjude sarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele. Põhikomponendid on auruahjusarja põhikomponendid, mis on aurutamise, küpsetamise ja mikrolainefunktsiooni kasutamiseks vältimatud.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada auruahjude 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures.
See ei kinnita ega anna garantiid meie auruahjude vastupidavusele ega välista remondi või hoolduse vajalikkust. Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

TOLMUIMEJAD
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Miele on tolmukotiga ja tolmukotita, võrgutoitel olmetolmuimejate sarjade Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1 arendusjärgus kontrollinud põhikomponente intensiivsetes vastupidavuskatsetes. Nende MIELE läbi viidud katsete eesmärk on simuleerida keskmist kasutust 20-aastase perioodi jooksul.
Kasutuseakatse tingimused on määratud uuringute ja kogutud andmete põhjal teadaolevate keskmiste tarbijaharjumuste alusel.Seejuures võtab MIELE aluseks seadme kokku 75 0 tunni pikkuse tööaja. See vastab 45 minuti pikkusele kasutamisele nädalas 50 nädalal aastas ajavahemikus 20 aastat. Sellest tulenevad nõuded kanti üle katsetingimustele. Need annavad lisaks täpsetele katsetingimustele ka katsetatavate seadmete arvu, mis on vajalik statistiliselt usaldusväärsete katsetulemuste saavutamiseks.
MIELE poolt toodete arendusjärgus tehtavaid katseid viivad läbi ja jälgivad meie töötajad. Registreerime ja hindame vastavaid tulemusi. Nimetatud tolmuimejasarjale antakse tootmisluba alles siis, kui katsetulemused vastavad sarja põhikomponentide töökindlusele seatud kriteeriumitele.
MIELE poolt tehtavad 20-aastase tööea katsed põhinevad laiahaardelisel kontseptsioonil, mis on ellu viidud kasutusjuhiste, laborikatse juhiste ja täiendavate tehasestandarditega. Seda kontseptsiooni hinnati töökindluse uuringu raames tulemusega, et kontseptsioon on täielik, vastab tehnika tasemele ja et selle meetodiga on võimalik katsetada nimetatud tolmuimejate 20 aasta pikkust kasutusiga keskmise suurusega majapidamise keskmise kasutamise juures (Fraunhoferi instituut, ekspertiisi tolmuimejad LBF-aruanne nr 307530). 
See ei kinnita ega anna garantiid meie tolmuimejate vastupidavusele ega välista remondi või hoolduse vajalikkust.Sellisel juhul rakendatakse õigusaktidest tulenevaid garantiitingimusi ning vajadusel korral Miele üldiste müügitingimuste lisasätteid vastava toote kohta.

GTC for Professional Repairer

Miele üldtingimused professionaalsele remonditöökojale

1. Kohaldamisala, lepingu keel, lepingu teksti salvestamine

1.1 Neid Miele üldtingimusi professionaalsele remonditöökojale (tingimused) kohaldatakse järgmise suhtes:

  1. Miele professionaalse remonditöökoja kaupluse (kauplus) kasutamine;
  2. Miele varuosade ostmine ja/või tellimine (1) professionaalse remonditöökoja jaoks (varuosad), (2) Miele tarkvara ja muud digitooted professionaalse remonditöökoja jaoks (digitooted) ning (3) tasuta ja tasuline juurdepääs professionaalse remonditöökoja jaoks mõeldud remondi- ja hooldusteabele (teenused) läbi kaupluse.

1.2 We are Miele [COMPANY NAME], a company registered in [COUNTRY]. Our company registration number is [COMPANY REGISTRATION NUMBER] and our registered office is at [FULL ADRESS].

1.3 Orders may be placed only by You, a Professional Repairer, who is entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or a legal entity under public law or rather natural person who uses the Products and/or Services in the execution of its professional activity for an entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or for a legal entity under public law (e.g. employees) –, however, in no case, a consumers within the meaning of § 13 BGB (Professional Repairer or You). We will not accept any terms and conditions of the Professional Repairer.

1.4 Lepingu keel on inglise keel.

1.5 Enne tellimuse esitamist meile lugege need tingimused hoolikalt läbi. Nendes tingimustes kirjeldatakse, kes me oleme, kuidas me teile varuosi, digitooteid ja teenuseid pakume, kuidas teie ja meie võime lepingut muuta või lõpetada, mida teha probleemide ilmnemisel ja muud olulist teavet. Kui teie arvates on tingimustes viga, võtke meiega ühendust ja arutame seda. Käesolevad tingimused on saadaval kaupluses. Neid tingimusi ja enda eelmisi tellimusi saate vaadata oma kliendikontolt kaupluses. Samal lehel saate tingimused üle vaadata, need alla laadida, salvestada ja printida.

2. Eeltingimused kaupluse kasutamiseks

Kliendikonto

2.1 Kaupluse kasutamiseks peate registreeruma ja teil peab olema kaupluse konto.  Sisestage oma andmed ja klõpsake nuppu "Registreeri" registreerimisprotsessi lõpetamiseks. Seejärel saadetakse registreerimistaotlus automaatselt Mielele. Miele otsustab registreerimistaotluse vastuvõtmise oma äranägemise järgi. Mielel on õigus nõuda, et professionaalne remonditöökoda tõendaks järgmist: i) professionaalsel remonditöökojal on tehniline pädevus kodumasinate remondiks ja ta järgib elektriseadmete remonditöökodadele kehtivaid eeskirju liikmesriikides, kus ta tegutseb, ja ii) professionaalsel remonditöökojal on kindlustus, mis katab tema tegevusest tulenevad kohustused olenemata sellest, kas liikmesriik seda nõuab. Miele aktsepteerib registreeringu või keeldub sellest viie (5) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. Kui Miele aktsepteerib registreerimistaotluse, kinnitab Miele teie eduka registreeringu kaupluses või e-posti teel. Eduka registreerimise korral luuakse teile konto ja te saate sisse logida, kasutades oma juurdepääsuandmeid (e-posti aadress ja parool).

Täiendavad eeltingimused

2.2 Meie digitoodete ja/või teenuste kasutamiseks peate kindlasti täitma kõik konkreetse digitoote või teenuse kasutamiseks sätestatud eeltingimused. Kõik konkreetsed eeltingimused digitoodete ja/või teenuste kasutamiseks leiate vastava digitoote või teenuse kirjeldusest. 

3. Lepingu sõlmimine ja andmetes tuvastatud vigade parandamine

Meie varuosade, digitoodete ja teenuste kättesaadavus kaupluses ei kujuta endast õiguslikult siduvat pakkumist, vaid kutset tellimuse esitamiseks. Te saata panna soovitud varuosa, digitoote ja/või teenuse virtuaalsesse ostukorvi, klõpsates nupule "Ostukorvi" ilma tellimust esitamata. Igal ajal võib valitud varuosad, digitooted ja teenused üle vaadata ning neid muuta. Enne tellimuse esitamist võite lisada ostukorvi veel varuosi, digitooteid ja teenuseid või neid eemaldada. Nende kustutamiseks oma ostukorvist valige prügikastisümbol. Tellimise lehel tehtud tellimus varuosadele, digitoodetele või teenustele muutub teie jaoks siduvaks, kui klõpsate nupule "Osta kohe" või "Telli kohe kohustusega tasuda". Teie tellimus on meie poolt aktsepteeritud, kui saadame teile e-kirja aktsepteerimise kohta või eraldi tellimuse kinnituse hiljemalt viie (5) päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sellest hetkest jõustub leping teie ja meie vahel.

4. Varuosad, digitooted ja teenused

Üldine

4.1 Üksikasjad vastavate varuosade, digitoodete ja teenuste kohta, sealhulgas teabe digitoodete ja teenuste konkreetsete litsentsi-/teenusetingimuste ning vastavate digitoodete või teenuste konkreetsete eeltingimuste kohta leiate digitoote/teenuse kirjeldusest, mis on saadaval kaupluses.

4.2 Varuosade, digitoodete ja teenuste pildid meie kaupluses on ainult illustratiivsed. Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva, et värve täpselt kuvada, ei saa me garanteerida, et seadme kuvatud värvid kajastavad täpselt varuosade, digitoodete ja teenuste värvi. Teie varuosa, digitoode või teenus võib nendest piltidest veidi erineda.

Varuosad

4.3 Teil on õigus osta varuosi ning kasutada ja turustada neid varuosi või teha need kolmandatele isikutele kättesaadavaks, et osutada teenuseid oma kliendiga sõlmitud teenuslepingu mahus. Selguse huvides täpsustame, et varuosade igasugune kaubanduslik turustamine ja mistahes muu äriline kasutamine, mis väljub eespool nimetatud mahust, on sõnaselgelt keelatud.

4.4 Miele säilitab tarnitud varuosade omandiõiguse kuni kõigi teie ja Miele vaheliste ärisuhetega seotud maksete laekumiseni. Teie maksehäire korral on Mielel õigus enda määratud asjakohase ajavahemiku möödudes tarnitud varuosad oma valdusse võtta ja realiseerida. Kasutamistulu lisatakse teie tasumata võlgadele, millest lahutatakse asjakohased kasutamiskulud. Te võite varuosi kasutada ja müüa ainult tavapärase äritegevuse raames ja vastavalt jaotises 4.3 sätestatud tingimustele. Teil ei ole õigust varuosi pantida ega kasutada neid kolmandate isikute nõuete tagamiseks. Käesolevaga loovutate Mielele kõik nõuded, mis tulenevad varuosade müügist kolmandatele isikutele teile juba tarnitud varuosade mahus. Käesolevaga aktsepteerib Miele sellist loovutamist. Kui Miele tagatise koguväärtus ületab kõigi tagatud nõuete väärtuse rohkem kui kahekümne (20) protsendi võrra, siis vabastatakse teie taotlusel selline tagatise ülejääk. Juhul kui kolmas isik pandib varuosi või kavatseb neid pantida või muul viisil seda nõuab, peate sellest Mielet viivitamata teavitama. Te vastutate kõigi Miele kulude eest, mis tekivad tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 771 kohaselt kolmandate isikute hagist.

4.5 Miele garanteerib, et varuosad vastavad Miele sõnaselgelt avaldatud spetsifikatsioonidele ajal, mil nende varuosade kaotsimineku või kahjustumise risk teile üle läheb. Kui varuosa ei vasta olulisel määral Miele poolt sõnaselgelt avaldatud kirjeldusele („defekt”), parandab Miele oma mõistliku äranägemise järgi defektiga varuosa või asendab selle renoveeritud varuosaga eeldusel, et täidate allpool sätestatud teavitamiskohustust. Kui Miele ei suuda defekti kahe (2) katsega kõrvaldada, on teil õigus selle defektse varuosa tellimus tühistada.  Teil on kohustus tarnitud varuosad kohe pärast kättesaamist üle vaadata. Teil on õigus nõuda defektse varuosa tarnest tulenevat hüvitust ainult juhul, kui teavitate Mielet sellest viivitamata kirjalikult. Selliste nõuete teavitused loetakse viivitamata esitatuks, kui need esitatakse kahe (2) nädala jooksul pärast tarnet. Varjatud defektidest tuleb nende avastamisel kohe kirjalikult teavitada, kuid igal juhul hiljemalt kaksteist (12) kuud pärast vastava varuosa kättesaamist. Kui te ei teavita nõuetekohaselt ja õigeaegselt, ei võta me vastutust teatamata nõude eest. Jaotis 10 jääb muutmata.

Digitoodete kasutamine ja lõppkasutaja litsentsilepingud

4.6 Reeglina pakume oma digitooteid fikseeritud litsentsitähtaja alusel, mis on üks (1) või kaksteist (12) kuud, sõltuvalt teie tellimusest ja digitoote eest tasutavate litsentsitasude nõuetekohasest tasumisest ja käesolevate tingimuste, lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA), mis on kättesaadav vastavate digitoodete lehtedel ja mis tuleb digitoodete kasutamiseks heaks kiita, ning kõigi kohaldatavate seaduste rangest järgimisest. Teie konkreetse digitoote fikseeritud litsentsitähtaeg aegub tähtaja lõpus automaatselt. Kuid te saate digitoote kauplusest uuesti tellida, eeldusel, et see on jätkuvalt saadaval.

Teenuste kasutamine ja teenusetingimused

4.7 Kui käesolevates tingimustes või vastava teenuse kirjeldustes ei ole sätestatud teisiti või kui teie ja meie ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud, pakume teile vastavat teenust (= piiratud, ainuõiguslik, tühistatav ja mitte ülekantav õigus remondi- ja hooldusteabele juurdepääsuks) kokkulepitud arvule (1) määratud kasutajatele, sõltuvalt teie tellimusest ja teenuste eest võetavate tasude nõuetekohasest tasumisest ning käesolevate tingimuste ja kõigi kohaldatavate seaduste rangest järgimisest.

4.8 Pakume oma teenuseid üldjuhul ühe (1) või kaheteistkümne (12) kuu teenusetähtaja alusel. Teie konkreetse teenuse fikseeritud teenusetähtaeg aegub tähtaja lõppedes automaatselt. Kuid te saate teenuse kauplusest uuesti tellida, eeldusel, et see on endiselt saadaval. 

4.9 YTe tunnistate järgmisi piiranguid ja nõustute nendega ning garanteerite, et te ei õhuta ega soodusta kolmandaid isikuid neid piiranguid rikkuma:

  1. te ei tohi teenuseid turustada, müüa, rentida ega muul viisil litsentsida ega all-litsentsida ilma meie eelneva nõusolekuta;
  2. te ei tohi teenuseid kasutada rohkemate kasutajatega, kui teil on lubatud;
  3. te ei tohi kasutada teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel ega viisil, mis võiks rikkuda käesolevaid tingimusi või kehtivaid seadusi;
  4.  te ei tohi edastada pahavara, defekte ega mistahes muid hävitava loomuga olemeid ega muud, mis võivad ohustada teenuseid või muid Miele poolt kättesaadavaks tehtud tooteid ja/või teenuseid, toodete ja/või teenustega seotud serveritele või võrkudele, mille Miele on kättesaadavaks teinud;
  5. te ei tohi teenuseid tõlkida, dekompileerida, kopeerida, pöördkonstrueerida, neist tuletatud töid luua ega muul moel teenuseid muuta, välja arvatud juhul, kui teil on selleks kohustuslikus korras kohaldatava seaduse alusel sõnaselge õigus.

5. Digitoodete ja teenuste aktiveerimine

Pärast teie tellimuse aktsepteerimist meie poolt aktiveeritakse digitoode ja/või teenus teile kasutamiseks. Meie digitoodete puhul saate lingi, kust leiate ja saate alla laadida vastava digitoote installeerimisfailid.

6. Varuosade tarne tähtajad, tingimused ja perioodid

6.1 Tarne eest vastutavad meie välised tarnepartnerid. Iga varuosa tarnetähtaeg on toodud ostu vormistamise lehel.

6.2 Saadame varuosad välja siis, kui teie tellimus on aktsepteeritud. Tarneperiood algab esimesest tööpäevast alates teie tellimuse aktsepteerimisest.

6.3 Tarnime ainult Balti riikidesse. 

6.4 Kui tellimuse täitmine meie poolt on takistatud streigi, töösulu, vääramatu jõu, mittesüülise tööjõupuuduse, allhankijate ettearvamatute viivituste, ametiasutuste sekkumiste, mitte meie nimel tegutsevate kolmandate isikute ettearvamatute tegude, väljaspool meie kontrolli olevate tehniliste tingimuste ja muude ettenägematute ning meie vastutusest väljaspool olevate sündmuste tõttu, loetakse tarneaeg pikendatuks takistuse kestuse aja võrra. Teavitame teid viivitamata selliste takistuste algusest ja lõpust. Kui takistus lükkab tarnimise edasi rohkem kui ühe kuu võrra, on teil ja meil õigus leping lõpetada nende varuosade osas, mida tarnehäire mõjutab.

6.5 Kui erandjuhtudel ei ole toode laos saadaval, teavitame teid viivitamata ja teatame teile kavandatud tarnekuupäeva või teeme ettepaneku tarnida samaväärne varuosa. Juhul kui te ei nõustu selle tarnekuupäevaga või te ei soovi saada samaväärset varuosa, tühistatakse ost ja teile tagastatakse kõik juba tasutud summad.

7. Hinnad ning makseviisid ja -tingimused

7.1 Kauplusesse registreerumine ja selle kasutamine, samuti mõned konkreetsed teenused on tasuta. 

7.2 Meie varuosade, digitoodete ja tasuliste teenuste hinnad kaupluse toote- ja teenuselehtedel  on netohinnad, mis ei sisalda seadusest tulenevat käibemaksu ja tarnekulusid. Tarnekulud kuvatakse ostu vormistamise lehel. Tarnekulud on märgitud ostu vormistamise lehel hinnapakkumise kõrval.

7.3 Meie digitoodete ja teenuste hinnad on toodud ühekordsete maksetena.

7.4 Valikus on järgmised makseviisid: arve.

7.5 Kui valite arve alusel tasumise, saate arve pärast vastava lepingu sõlmimist. Arved tuleb tasuda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates arve kättesaamisest. 

7.6 Teil on kohustus tagada valitud makseviisi kehtivus ja hoida oma makseandmed ajakohastena.

7.7 Teil ei ole õigust tasaarvestada ühtegi makset meie tasumata arvetega, välja arvatud juhul, kui teie vastunõuded on ametlikult tuvastatud või vaidlustamata. Samuti on teil õigus makseid tasaarvestada meie tasumata arvetega, kui esitate sama ostulepingu kohta defektiteatise või vastunõude.

8. Andmekaitse

8.1 Tellimuse töötlemiseks teeme koostööd erinevate ettevõtetega, näiteks vastutame maksete töötlemise ja logistika eest. Samal ajal tagame, et ka meie partnerid järgivad andmekaitsega seotud kohaldatavaid sätteid.

8.2 Sõltuvalt valitud makseviisist saab ostutellimuste eest vajaduse korral tasuda pädeva teenusepakkuja kaudu.

8.3 Lisateabe saamiseks andmekaitse kohta vaadake meie isikuandmete kaitse teatist.

9. Õigus muudatuste tegemiseks

Me võime enda äranägemise järgi oma digitoodete ja teenuste mahtu igal ajal edasiulatuva mõjuga muuta ja/või täiendada meie digitoodete ja teenuste edasiarendamiseks ning turvalisuse huvides, välja arvatud juhul, kui see on teie jaoks ebamõistlik. Teavitame teid õigel ajal kõigist meie digitoodete ja teenuste muudatustest e-posti teel või kaupluses, kui muudatusel on oluline mõju meie digitoote ja/või teenuse mahule. 

10. Vastutuse piiramine

MIELE VASTUTAB TAHTLIKKUSE, RASKE HOOLETUSE VÕI TEADLIKU VÄÄRKÄITUMISE TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUSTUSTE EEST JA VASTAVALT SAKSAMAA TOOTEVASTUTUSE SEADUSE SÄTETELE ILMA PIIRANGUTETA. KERGE VÕI VÄIKSEMA HOOLETUSE KORRAL VASTUTAB MIELE AINULT SURMA, TERVISERIKKE VÕI KEHAVIGASTUSTE PÕHJUSTAMISE EEST ILMA PIIRANGUTETA. KÕIGIL MUUDEL KERGE VÕI VÄIKSEMA HOOLETUSE JUHTUDEL VASTUTAB MIELE NIIVÕRD, KUIVÕRD MIELE EIRAB VÕI RIKUB KOHUSTUST, MIS ON HÄDAVAJALIK KÄESOLEVATE TINGIMUSTE JA NENDE TINGIMUSTE ALUSEL SÕLMITUD EDASISE KOKKULEPPE, MILLELE TE TUGINETE VÕI MILLELE TE VÕITE TUGINEDA, NÕUETEKOHASEKS TÄITMISEKS. SELLISEL JUHUL PIIRDUB MIELE VASTUTUS TEIE EES TÜÜPILISE PROGNOOSITAVA KAHJUGA NENDE TINGIMUSTE KOHASELT. MUUD NÕUDED KAHJU HÜVITAMISEKS, MIS ON PÕHJUSTATUD KERGEST VÕI VÄIKSEMAST HOOLETUSEST, ON VÄLISTATUD.

11. Lahutatavus

Nende tingimuste iga lõik kehtib eraldi. Kui mõni kohus või asjakohane asutus otsustab, et mõni neist lõikudest on ebaseaduslik, jäävad ülejäänud täielikult jõusse ja kehtivaks.

12. Applicable Law

The law [APPLICABLE LAW] under exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall apply. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this Terms shall be the courts responsible for XXXX, XXXX.