Õigusalane teave

Õigusalane teave

Informatsion SIA “Miele” Eesti filiaalist
Kesk-Ameerika tn 7-1
EE-10122 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 511 9855
E-posti: info@miele.ee
 
Tarbijaõiguslike vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on Euroopa Liit loonud sidusa platvormi ("ODR-platvorm"), uhu saate pöörduda lähiajal. Platvormi leiate aadressilt "http://ec.europa.eu/consumers/odr/".
 
Meie e-posti aadress: info@miele.ee