Väline auru tootmine

Pakub eeliseid: aur väljast 
Uuenduslik aurusüsteem: erinevalt teistest süsteemidest asub meie seadmete aurugeneraator väljaspool küpsetuskambrit. Genereeritud aur liigub suurel kiirusel küpsetuskambrisse, kust hapnik välja surutakse. Eelised: kiire kuumenemine, optimaalne temperatuuri mõõtmine ja toiduaine naturaalse värvi säilimine. Kuna küpsetuskambrisse ei teki lubjasetet, siis on ka puhastamine iseäranis hõlbus.
* Varustatus sõltub mudelist